ورود به پنل کاربری

 
 
 
  • جهت استفاده از سامانه ثبت نام برنامه های باشگاه آزادگان، می بایست به صورت حضوری در این باشگاه ثبت نام کرده، تشکیل پرونده داده باشید.